Giới thiệu

SỨ MỆNH

 • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất, một cách thuận lợi và dễ dàng nhất về về an toàn – sức khỏe – môi trường cho hoạt động doanh nghiệp và cuộc sống.

TẦM NHÌN

 • Nâng cao công tác an toàn – sức  khỏe – môi trường cho doanh nghiệp và người lao động là động lực sáng tạo và phát triển của doanh nghiệp chúng tôi .Hướng tới sự phát triển bền vững , thõa mãn nhu cầu của người lao động
 • Đến năm 2025, trở thành tập đoàn số 1 Việt Nam về lĩnh vực An toàn – Sức khỏe và môi trường.

CHÍNH SÁCH

 • Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ , ý thức trong quan hệ khách hàng và ứng xử văn hóa nội bộ của lãnh đạo và toàn thể nhân viên EHS
 • Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ, sản phẩm đúng chất lượng. Sáng tạo không ngừng để mang đến chất lượng hàng đầu đối với dịch vụ và giải pháp; Nâng cao công tác quản trị và điều hành hệ thống doanh nghiệp

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Cung ứng, cho thuê nhân sự an toàn
 • Huấn luyện ATVSLĐ
 • Đào tạo và tư vấn
 • Phân phối thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, túi sơ cứu theo thông tư số 19/2016/TT- BYT ngày 30/6/2016

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • An toàn là giá trị cốt lõi số 1
  • Dịch vụ và sản phẩm tốt nhất là động lực sáng tạo và phát triển
  • Luôn sáng tạo, cải tiến không ngừng
  • Ứng dụng công nghệ

NGUYÊN TẮC KINH DOANH

 • Đạo đức kinh doanh là yêu cầu bắt buộc đối với lãnh đạo và nhân viên QDenvi, đặc biệt là ứng xử hợp pháp và trung thực; đặt lợi ích của khách hàng, công ty lên trên lợi ích bản thân; nghiêm cấm hàng vi hối lộ, tham nhũng.
 • Lãnh đạo công ty được yêu cầu động viên, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ nhân viên thay đổi và đổi mới liên tục để pháp triển; cùng với nhân viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Bảo vệ môi trường

BỘ MÁY TỔ CHỨC

 • Phòng Hành chính – Nhân sự
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Phòng Kinh doanh
 • Phòng Nghiên cứu và phát triển