Chính sách thanh toán

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK: 0071000760820
Ngân hàng VCB CN Hồ Chí Minh
Chủ Tk: Trần Thị Miên

  • Mẫu nội dung chuyển khoản: Tên + Số điện thoại đặt hàng

Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12 tiếng chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng